+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Czy odsetki i prowizje kredytu można wpisać w koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą często korzystają z kredytów bankowych lub pozabankowych, aby usprawnić działanie firmy albo wyjść z chwilowego kryzysu obronną ręką. Czy koszty takich kredytów można wpisać w koszt uzyskania przychodów?

 Jakie koszty można wpisać w koszt uzyskania przychodu?

Koszt poniesiony przez przedsiębiorcę może być uznany za koszt uzyskania przychodu jeśli „jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” (art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W art. 23 ustawodawca wskazał jednak wyjątki, które nie podlegają tej regule. Ani odsetki, ani inne koszty kredytowe nie znalazły się na liście wyjątków, zatem uznaje się, że można je traktować tak samo, jak pozostałe koszty ponoszone przez firmę. Przedsiębiorca, jeśli chce wpisać koszty kredytu w koszty uzyskania przychodu, musi jednak pamiętać o spełnieniu pewnych warunków:

  1. Koszt musi być poniesiony przez podatnika – wydatki, które na rzecz podatnika poniosła inna osoba nie mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu.
  2. Poniesiony przez podatnika koszt jest rzeczywisty – jego wartość nie została podatnikowi zwrócona w żaden sposób.
  3. Koszt został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów.
  4. Poniesiony koszt został właściwie udokumentowany.

Jeśli przedsiębiorca nie jest pewien, czy dany wydatek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, powinien złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Organ podatkowy odniesie się do tego konkretnego przypadku i rozwieje wątpliwości podatnika, co do możliwości zastosowania prawa podatkowego. Taka indywidualna interpretacja przyda się również podczas ewentualnej kontroli podatkowej.

 Warto wiedzieć!

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji może odnosić się do stanu, w którym obecnie znajduje się podatnik lub do sytuacji, w której ma się dopiero znaleźć. Uzyskanie wiążącej interpretacji przepisów podatkowych pozwala na lepszą ocenę działań biznesowych i ograniczyć ryzyko ewentualnych strat.

Czy każdy kredyt firmowy można wpisać w koszty?

Nie każdy kredyt firmowy może dawać podstawy do wpisania jego kosztów w koszty uzyskania przychodów. Liczy się bowiem nie tylko fakt, że taki kredyt został zaciągnięty na firmę, ale przede wszystkim faktyczne przeznaczenie pochodzących z niego środków. Innymi słowy, w koszty uzyskania przychodu można wpisać koszty kredytu, z którego zakupiono m.in. towar, maszyny, oprogramowanie czy niezbędne licencje, a nie taki, z którego opłacono wyjazd na wakacje.

Warto wiedzieć!

Kosztem uzyskania przychodu oprócz kredytu firmowego może też być zwyczajny kredyt konsumencki dla osób fizycznych, pod warunkiem że zostanie przeznaczony na firmę. Z tego typu finansowania korzystają zwłaszcza mali przedsiębiorcy, którzy nie mają szans na uzyskanie od banku kredytu firmowego.

Koszty uzyskania przychodu przy kredycie inwestycyjnym

Realizując kredyt inwestycyjny, przedsiębiorca może wpisać całość odsetek i kosztów kredytu w koszty uzyskania przychodu, jednak nie od razu. Opłaty i odsetki stopniowo przechodzą w koszty uzyskania przychodu wraz z amortyzacją. A zatem dopóki określona pozycja (maszyna, urządzenie itd.) nie zostanie zapisana w ewidencji środków trwałych firmy, ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki nie są księgowane jako koszty. Za koszty uzyskania przychodu można je uznać dopiero po wpisaniu w rejestr.

Przy rozliczaniu odsetek i prowizji znaczącą rolę odgrywa termin ich naliczenia. Jeśli przypadał na okres przed wpisaniem przedmiotu inwestycji do rejestru środków trwałych, odsetki nie trafią bezpośrednio do kosztów.

 Wymagane potwierdzenia dla US

Aby móc wpisać odsetki i prowizje w koszty firmy i uniknąć ewentualnych problemów z Urzędem Skarbowym, trzeba je przede wszystkim opłacić, a później właściwie udokumentować. Sam harmonogram spłaty rat nie jest wystarczającym potwierdzeniem. Przy kredycie bankowym niezbędnym dokumentem jest wyciąg z konta bankowego, a przy kredycie pozabankowym – faktura VAT.  W przypadku faktury podatkiem objęta jest prowizja od udzielenia kredytu, a nie odsetki.