+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Czym jest faktoring odwrotny i czy warto z niego korzystać?

Faktoring odwrotny jest atrakcyjną formą finansowania, z której mogą korzystać podmioty dokonujące zakupów. To dobre rozwiązanie dla firm współpracujących z dostawcami przestrzegającymi krótkich terminów płatności. Sprawdzi się również wtedy, gdy dostawcy wymagają opłat gotówkowych. Faktoring odwrotny pozwala więc zachować płynność finansową i niesie ze sobą wiele korzyści, m.in. możliwość uzyskania rabatów za przedterminowe płatności.

Na czym to polega? Faktoring odwrotny krok po kroku

Faktoring odwrotny jest rozwiązaniem dość nowym, przywodzącym na myśl pożyczki zaciągane na spłatę zobowiązań. Cały proces jest bardzo prosty: wszystkie usługi realizowane przez dostawców zostają terminowo opłacone przez wybraną instytucję finansową określaną mianem faktora. Jako podmiot korzystający z faktoringu odwrotnego wskazujemy takiej instytucji dostawców, którzy zaopatrują nas w dobra lub usługi.

Jeśli chodzi o warunki współpracy z instytucją, która udziela nam takiego finansowania, mamy do wyboru trzy możliwości. Jedną z nich jest faktoring odwrotny dyskontowy. Wówczas środki natychmiastowo wpływają na konto dostawcy, a my jesteśmy zobowiązani do spłaty zadłużenia maksymalnie w dniu płatności faktury. Druga to forma odwrotna wymagalnościowa, czyli dostawca otrzymuje spłatę w dniu płatności faktury, a my regulujemy swój dług wobec faktora później. Ostatni rodzaj to faktoring odwrotny mieszany polegający na przekazaniu dostawcy środków na konto jeszcze przed terminem płatności wskazanym w fakturze. W tej sytuacji możemy zwrócić faktorowi wymaganą kwotę już po terminie płatności faktury.

Najważniejsze korzyści wynikające z faktoringu odwrotnego

Klasyczny faktoring to usługa skierowana do sprzedawców. Faktoring odwrotny daje możliwość krótkoterminowego finansowania obrotowego podmiotów kupujących. Korzystają z niego głównie te firmy, którym zależy na uzyskaniu jak najlepszych warunków handlowych oraz dodatkowych, promocyjnych cen i rabatów za przedterminowe płatności. To najważniejsze korzyści dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu poprawiają warunki współpracy z dostawcami. Oprócz tego gdy wszystkie rachunki są na bieżąco i terminowo regulowane, firma może przeznaczać wolne środki na inne cele rozwojowe. Pozwala na to na szybki wzrost rentowności przedsiębiorstwa.

Poprawa płynności finansowej przy faktoringu odwrotnym odbywa się bez konieczności zaciągania kredytów. Cały proces pozwala na uzyskanie pieniędzy dla bieżącej działalności bez strat, za to z możliwością zdobycia dodatkowych profitów i wykorzystania środków na kolejne inwestycje. Wszystko to zdecydowanie przyspiesza rozwój przedsiębiorstwa. Faktoring odwrotny ma także duże znaczenie w relacjach z dostawcami. Opłacając wszystkie zobowiązania terminowo, stajemy się wiarygodnymi partnerami biznesowymi dla swoich kontrahentów. Korzystanie z faktoringu jest również elementem zachęcającym do nawiązywania kolejnych umów lub argumentem przy ich renegocjowaniu.

Koszty i prowizje, czyli co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Głównym kosztem są tutaj odsetki oraz prowizja przygotowawcza pobierana przez firmę faktoringową tylko raz. W odróżnieniu od kredytów bankowych podpisanie umowy z firmą faktoringową trwa zdecydowanie krócej i jest procesem mniej skomplikowanym. Co więcej, cała odpowiedzialność za brak spłaty przechodzi na faktora. Kwotę wykupu spłaca się wraz z odsetkami w określonym terminie. Koszty są w tym przypadku porównywalne do tych ponoszonych przy klasycznym faktoringu. Liczy się je jako odsetki od wysokości wypłaconych środków.

Odsetki te stanowią prowizję określaną procentowo w stosunku do wartości wierzytelności brutto. Naliczanie odsetek rozpoczyna się od momentu spłaty należności dostawcy przez faktora. Poza tym trzeba uiścić również opłaty dodatkowe. Czasem pobierane są też prowizje od wartości przekazanych faktur oraz pozostałe opłaty i prowizje (np. przy zmianie ustaleń umowy).