+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Inwestowanie w startupy w Polsce

Polacy stawiają na rozwój, innowacyjne rozwiązania i pracę na własny rachunek. Stąd też coraz większa liczba startupów w naszym kraju. Jak pokazuje raport z badań przeprowadzonych przez Fundację Startup Poland ("M. Beauchamp, J. Krysztofiak-Szopa, A. Skala, "Polskie startupy. Raport 2018", Fundacja Startup Poland"), polscy inwestorzy nie nadążają za europejskimi trendami. Podczas gdy w Europie stawia się na rozwój branży deep tech, finetech i healthtech, w naszym kraju nacisk kładzie się na analitykę i internet. A to oznacza, że te startupy mogą mieć problem z podbojem rynków europejskich, ponieważ nie należą do najbardziej pożądanych na innych rynkach.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że startupy potrzebują nie tylko zewnętrznego źródła finansowania, ale też wsparcia merytorycznego, pracowników, pomocy doświadczonych ekspertów, możliwości korzystania z profesjonalnego zaplecza badawczego oraz kontaktów biznesowych. To z kolei oznacza, że samo zdobycie inwestora, który oferuje wsparcie finansowe, może okazać się niewystarczające.

Dlatego też startupom najbardziej zależy na pozyskaniu kapitału z zewnętrznych źródeł takich jak venture capital krajowy lub zagraniczny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Anioł Biznesu (krajowy lub zagraniczny), akcelerator czy też equity crowdfunding. Wyjątkowo atrakcyjnymi źródłami kapitału według większości badanych wciąż są fundusze i inwestorzy zagraniczni. Co oznacza, że polscy inwestorzy mają jeszcze wiele do nadrobienia.

Jednak póki co startupy nie mogą przebierać pomiędzy formami dofinansowania dla firm. W praktyce wygląda to tak, że wybierają danego inwestora zazwyczaj dlatego, że był to jedyny inwestor zainteresowany ich projektem. Szczególnie widać to w przypadku startupów, które deklarują chęć pozyskania kapitału z zagranicznego źródła - często muszą zadowolić się polskim inwestorem, gdyż pozyskanie wsparcia za granicą wymaga dla wielu branż ogromnego wysiłku.

Niewiele z biorących udział w badaniu startupów liczy na wsparcie ze strony banku - nie tylko dlatego, że banki zazwyczaj nie udzielają kredytów młodym przedsiębiorstwom, które obarczone są dużym ryzykiem, ale też dlatego, że banki nie oferują dodatkowego wsparcia (wiedza, know how, kontakty biznesowe, itp.).

Zauważalne jest również rosnące zainteresowanie startupów współpracą z korporacjami. Nie chodzi tu tylko o kupowanie startupów bądź też ich finansowanie jako inwestor strategiczny czy w ramach modelu corporate venture capital. Współpraca z korporacjami to nowe kanały dystrybucji, możliwość korzystania z profesjonalnego zaplecza badawczego, szansa na licencjonowanie technologii oraz wspólne tworzenie nowych rozwiązań.

Na polskim rynku startupów króluje jeszcze ostrożność. Rzadko zdarzają się kilkumilionowe inwestycje. Łatwiej jest pozyskać mniejszy kapitał z zewnątrz dla projektów na wczesnym etapie (tzw. rundy seed), trudniej o wyższe dofinansowanie dla firm w kolejnej rundzie na etapie nadal wczesnego, aczkolwiek dynamicznego rozwoju.