+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Jak amortyzować środki trwałe w leasingu operacyjnym

W leasingu operacyjnym amortyzacja przedmiotu umowy dokonywana jest przez finansującego, czyli leasingodawcę, w myśl art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Leasingodawca ma kilka metod amortyzacji do wyboru. Stawka amortyzacji, która jest zależna od rodzaju środka trwałego, wpływa na minimalny okres umowy leasingowej, a także na minimalną stawkę wykupu przedmiotu leasingowanego.

Metody amortyzacji środka trwałego

Środek trwały, będący przedmiotem leasingu operacyjnego, przez finansującego może być amortyzowany za pomocą:

  • Metody liniowej, czyli na podstawie stawki z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.
  • Metody degresywnej, w przypadku, gdy środek trwały jest maszyną lub urządzeniem zaliczanym do grupy 3-6 lub 8 KŚT albo do środków transportu niebędących samochodem osobowym.
  • Ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej, jeśli istnieją przesłanki, by uznać środek trwały za używany lub ulepszony według przepisów art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, który stosuje się przy rozpoczynających działalność gospodarczą podatnikach lub małych podatnikach, ale dla grupy środków trwałych 3-8 KŚT, z wyłączeniem aut osobowych.

Leasing operacyjny – amortyzacja a minimalny okres

Stawka amortyzacji warunkuje minimalny okres leasingu operacyjnego. Umowa musi być zawarta na co najmniej 40% okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu leasingowanego. Samochody osobowe i ciężarowe mają normatywny okres amortyzacji równy 60 miesięcy oraz stawkę amortyzacji wynoszącą 20%. Stosuje się przy nich metodę liniową. Zatem minimalny okres leasingu operacyjnego dla samochodów osobowych i ciężarowych wynosi 2 lata.

Okres leasingu a wysokość wykupu

Im krótszy okres leasingu operacyjnego, tym większa kwota wykupu. Przy minimalnym okresie dwuletniego leasingu operacyjnego minimalny możliwy wykup odpowiadać będzie od 16% do 19% początkowej wartości przedmiotu leasingowego. Przy trzech latach ta wartość minimalna wynosić może od 0,1% do 1%, podobnie jak przy 4 czy 5 latach okresu leasingowania. Wysokość wykupu oczywiście może być ustalona na wyższym poziomie. Zdarza się, że leasingodawca rozkłada kwotę wykupu na raty.

Leasing operacyjny: amortyzacja dla różnych środków trwałych

W leasingu operacyjnym amortyzacja według wykazu rocznych stawek stosowanego przy metodzie liniowej waha się od 10% do 20% zależnie od rodzaju środka trwałego.

  • Stawka 20% jest przewidziana dla aut osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, motocykli oraz niektórych maszyn i urządzeń.
  • Inne środki transportu oraz maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle energetycznych, górniczym, kamieniarskim mają stawkę 18%. Dla nich minimalny okres wykupu wynosi 3 lata, a minimalna stawka wykupu po upływie 3 lat odpowiada 7-8% wartości początkowej maszyny. Przy 4 i 5 latach umowy leasingowej minimalny wykup wynosi od 0,1% do 1%.
  • Ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, pojazdy specjalne i pozostałe maszyny i urządzenia, nienależące do branż wyżej wymienionych mają stawkę amortyzacji 14%, a minimalny okres leasingu 3 lata. Po upływie minimalnego okresu można je wykupić za minimalnie 20% wartości, a po 4 czy 5 latach ta wartość spada do 0,1-1%.
  • Inne maszyny i urządzenia, przykładowo z przemysłu hutniczego albo wykorzystywane do produkcji materiałów budowlanych, amortyzowane są według najniższej stawki 10%. Minimalny okres leasingowania na nie wynosi 4 lata. Minimalny wykup po 4 latach ma wartość 25% początkowej wartości środka trwałego, a po 5 latach – 15%.

Podsumowanie

W leasingu operacyjnym amortyzacją zajmuje się finansujący. Na samochody osobowe, dostawcze czy motocykle stawka w metodzie liniowej wynosi 20%. Ponieważ minimalny okres zawarcia umowy równa się 40% wartości normatywnej amortyzacji, to dla aut osobowych są to 2 lata. Po tym czasie minimalny wykup wynosi od 16% do 19% wartości samochodu. Już jednak przy 4 czy 5 latach okresu leasingu minimalny możliwy wykup plasuje się na poziomie od 0,1% do 1% wartości początkowej pojazdu.