+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Jak rozliczyć leasing operacyjny samochodu osobowego

Rozliczenie leasingu operacyjnego pojazdów uległo znaczącej zmianie od 1 stycznia 2019 roku. Narzucone zostały limity dotyczące rozliczania rat leasingowych, a także wliczania wydatków eksploatacji auta leasingowanego w koszty firmowe. Do końca 2018 roku istniały jedynie limity na odpisy amortyzacyjne. Sprawdź, jak zmieniło się rozliczenie leasingu operacyjnego samochodu osobowego i jakie są aktualne wytyczne.

Leasing operacyjny samochodu – jak było kiedyś

Nowe zapisy ujęte są w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym (CIT). Do końca 2018 roku ograniczenie w zaliczaniu wydatków dotyczyło jedynie leasingu operacyjnego samochodu osobowego powyżej 20 000 euro wartości pojazdu. Kosztem podatkowym nie uznawano amortyzacji z tytułu zużyciu pojazdu osobowego w części ustalonej od wartości przewyższającej 20 000 euro. W kwestii raty leasingowej oraz kosztów eksploatacji pojazdu wykorzystywanego służbowo lub prywatnie i służbowo nie było żadnych ograniczeń – całkowite wydatki wliczało się w koszty uzyskania przychodu.

Leasing operacyjny samochodu – nowe przepisy

Nowe przepisy obowiązujące od początku 2019 roku zmieniły limit na odpisy amortyzacyjne w leasingu operacyjnym samochodu, a także nałożyły nowe ograniczenia – na zaliczanie wydatków związanych z ratami leasingowymi w koszty oraz na rozliczenie wydatków poniesionych na eksploatację aut użytkowanych służbowo i prywatnie.

Odpisy amortyzacyjne od 2019 roku

Zmieniono limit na odpisy amortyzacyjne – nie kwalifikuje się do kosztów firmy amortyzacji z tytułu zużycia auta w części od wartości pojazdu powyżej:

  • 150 000 złotych dla samochodów osobowych z wyjątkiem elektrycznych,
  • 225 000 złotych dla samochodów osobowych będących pojazdem elektrycznym.

Podobnie wygląda rozliczenie wydatków poniesionych na polisę AC auta leasingowanego – limity są identyczne.

Rozliczania rat leasingowych

Wydatki związane z ratami leasingowymi także są ujmowane jako koszty uzyskania przychodu jedynie do wartości 150 000 złotych dla samochodów osobowych nieelektrycznych oraz do 225 000 złotych dla pojazdów elektrycznych. Jednak w tym przypadku limit dotyczy jedynie części raty będącej spłatą wartości początkowej auta i nieodliczonego podatku VAT. Część odsetkowa jest zaliczana do kosztów w całości. Warto mieć na uwadze, że te ograniczenia obejmują nie tylko umowy leasingu, ale też wszelkie umowy najmu, dzierżawy oraz inne podobne, na mocy których przekazuje się samochód osobowy w użytkowanie innemu podmiotowi.

Koszty uzyskania przychodu – eksploatacja pojazdu

Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje leasingowane auto do celów służbowych oraz prywatnych, to od 2019 roku jedynie 75% wydatków poniesionych na eksploatację auta jest zaliczanych w koszty. Dotyczy to wydatków na paliwo, przeglądy, naprawy, wymianę opon etc., ale także nieodliczonej części podatku VAT.

Podsumowanie

Umowy leasingowe zawarte przed 1 stycznia 2019 roku są rozliczane na starych zasadach. Te z datą późniejszą są objęte nowymi przepisami. Przy leasingowaniu bardzo drogich, luksusowych aut o wartości powyżej 150 000 złotych trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie poniesione wydatki zostaną wliczone w koszty uzyskania przychodu.