+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Kredyt a leasing

Dofinansowanie działalności gospodarczej może mieć różne formy. Do najbardziej znanych należą kredyty oraz leasing. Oba rozwiązania mają swoje zalety, ale mają też i wady. Na co zatem się zdecydować? Która opcja będzie dla przedsiębiorcy korzystniejsza? Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać bowiem indywidualnie.

Czym jest kredyt?

Dzięki kredytowi przedsiębiorca dostaje dodatkowe środki finansowe, które może przeznaczyć na wydatki związane z bieżącą działalnością (kredyty obrotowe), jak i na różnego rodzaju inwestycje (kredyty inwestycyjne). Banki oferują również inne rozwiązanie - linię kredytową w rachunku firmowym, tj. dostęp do dodatkowych środków na koncie, które można wykorzystać na dowolny cel.

Kredyty to poważne zobowiązania, często na lata. Dlatego by zmniejszyć ryzyko powstania trudności ze spłatą rat, bank przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania dokładnie sprawdza przedsiębiorstwa, a w przypadku kredytów inwestycyjnych także szanse powodzenia planowanych przedsięwzięć. Wiąże się to również z koniecznością zgromadzenia i przedstawienia licznych zaświadczeń oraz innych wymaganych dokumentów. Często niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie oraz wkład własny. Należy się też liczyć z kosztami w postaci oprocentowania oraz prowizji.

Od oceny zdolności kredytowej zależy nie tylko pozytywne bądź negatywne rozpatrzenie wniosku, ale i wysokość udzielonej pożyczki. Bank kieruje się przy tym nie tyle potrzebami przedsiębiorcy, co jego możliwościami finansowymi - by terminowa spłata rat nie zaburzyła płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Czym jest leasing?

Leasing to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowych środków na zakup dobra eksploatowanego w ramach prowadzonej działalności (na przykład samochód służbowy, sprzęt komputerowy czy też maszyny niezbędne do produkcji bądź świadczenia oferowanych usług). Ideą tej formy finansowania nie są dodatkowe środki pieniężne, a oddanie do użytku danego dobra na czas obowiązywania umowy. Przedmiot należy do leasingodawcy (firmy leasingującej), który udostępnia go leasingobiorcy w zamian za opłatę - z góry ustalone raty za użytkowanie mienia. Należy zaznaczyć, że opłacane raty nie są spłatą zakupu dobra, a jedynie opłatą za jego użytkowanie. Po upłynięciu okresu wskazanego w umowie, przedmiot wraca do właściciela - firmy leasingującej.

W odróżnieniu od pożyczki, przy leasingu nie jest brana pod uwagę zdolność kredytowa przedsiębiorcy. W tym przypadku nie musi on też przedstawiać licznych zaświadczeń czy też biznesplanu. Minusem jest jednak fakt, że pomimo opłacanych rat, użytkowany przedmiot nie przechodzi na własność przedsiębiorstwa i należy oddać do pierwotnemu właścicielowi po wygaśnięciu umowy.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że leasing dotyczy konkretnego przedmiotu. Pożyczkę natomiast można przeznaczyć na zakup środków trwałych, ale i na remont, modernizację, a nawet i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie bieżących zobowiązań wobec dostawców i kontrahentów i nie tylko.