+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Kredyt inwestycyjny dla małych firm. Najważniejsze informacje

Niezależnie od wielkości firmy podstawowym warunkiem jej rozwoju jest możliwość realizowania kolejnych inwestycji. W sytuacjach, w których przedsiębiorstwo nie może się rozwijać i potrzebuje doraźnego wsparcia finansowego, najlepszym rozwiązaniem okazuje się wzięcie kredytu. Oczywiście wybór odpowiedniej formy finansowania nie należy do łatwych zadań. Dlatego w tym artykule przedstawimy wszystkie cechy kredytu inwestycyjnego. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby się o niego ubiegać.

Czy kredyt inwestycyjny dla małych firm to dobry wybór?

Kredyt inwestycyjny jest udzielany wtedy, gdy planujemy realizację konkretnych przedsięwzięć. Jak sama nazwa mówi, jego zadanie to finansowanie inwestycji przedsiębiorstwa. Oczywiście pod hasłem „inwestycja” może kryć się wiele działań, takich jak np. zakup urządzeń, budowa i remont obiektów, zakup nieruchomości, papierów wartościowych, licencji, praw autorskich, udziałów w innym przedsiębiorstwie, oprogramowania, sprzętów komputerowych itd. Chodzi więc o wszystkie rodzaje inwestycji – materialne i niematerialne, prawne oraz związane z finansowaniem, które pozwalają na modernizację, powiększenie lub odtworzenie majątku trwałego.

Wysokość kredytu inwestycyjnego będzie uzależniona głównie od indywidualnej sytuacji firmy, która się o niego ubiega. Wszystkie czynniki są rozpatrywane, biorąc pod uwagę realne potrzeby przedsiębiorstwa oraz jego możliwości finansowe. Gdy już uzyskamy kredyt, bank może udzielić nam jednorazowej wypłaty wszystkich środków albo wypłaty w transzach, np. gdy przedsięwzięcie będzie realizowane etapami w przypadku remontu lub budowy. Kto może ubiegać się o kredyt inwestycyjny? Każda mała, średnia i duża firma, która ma korzystną historię kredytową w BIK, odpowiednią zdolność kredytową, a także wkład własny adekwatny do wielkości zaplanowanej inwestycji.

Pamiętaj: dobry biznesplan to podstawa!

Jedną z najważniejszych kwestii przy staraniu się o kredyt inwestycyjny jest sporządzenie dobrego biznesplanu. Opracowując go we właściwy sposób, znacząco zwiększamy swoje szanse na zdobycie finansowania. W biznesplanie nie może zabraknąć opisu inwestycji, czyli związanych z nią konkretnych celów, na które zamierzamy przeznaczyć pozyskane środki. Obowiązkowym elementem są także prognozowane zyski oraz ewentualne, wynikające z podjętych działań ryzyko. Przedsiębiorcy rzadko sporządzają biznesplan samodzielnie. Zazwyczaj korzystają z pomocy doświadczonej firmy konsultingowej.

Poza tym, starając się o kredyt inwestycyjny dla małych firm, trzeba przygotować dokumenty prezentujące sytuację finansową i ekonomiczną przedsiębiorstwa. Kolejną koniecznością jest zebranie środków na wkład własny w wysokości 20-30% wartości inwestycji (chociaż zdarzają się przypadki, w których nie jest to wymagane). Kiedy bank może odmówić udzielenia kredytu? Przede wszystkim wtedy, gdy prognozy i analizy finansowe nie prezentują się zbyt przekonująco. Jeżeli ryzyko niepowodzenia inwestycji jest zbyt duże, szanse na zdobycie finansowania maleją. Właśnie dlatego przygotowanie precyzyjnego, „skrojonego na miarę” biznesplanu ma tak duże znaczenie.

Główne zalety kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny jest dostosowywany do indywidualnych możliwości kredytobiorcy. Dzięki temu płynność finansowa firmy nie zostaje zaburzona. Taka forma finansowania pozwala na realizację większych, długoterminowych celów. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku niewielkich działalności, gdzie częstym problemem jest nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów i brak wolnych środków własnych. W takich sytuacjach kredyt inwestycyjny stanowi jedno z najkorzystniejszych dostępnych rozwiązań.

Podstawową zaletą kredytów inwestycyjnych jest możliwość sukcesywnego rozwoju przedsiębiorstwa. Mało która firma ma do dyspozycji zamrożone, wolne środki, które w każdej chwili mogą być spożytkowane na realizację większych celów. Umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe ma ogromne znaczenie. Stagnacja może przynieść firmie wiele dotkliwych szkód - kolejne inwestycje w rozwój to skuteczny sposób podnoszenia rentowności przedsiębiorstwa.