+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Kredyt inwestycyjny szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalność często starają się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego. Nie każdy może jednak liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Poniżej wskażemy, jakie warunki musi spełniać firma, by otrzymać tego typu kredyt oraz podpowiemy, na co konkretnie może go przeznaczyć.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać kredyt inwestycyjny?

Przedsiębiorca, który chce otrzymać bankowy kredyt inwestycyjny, musi spełnić szereg warunków. Po pierwsze musi mieć odpowiednią zdolność kredytową (jej wysokość zależy od kwoty, o jaką będzie wnioskował do banku). Po drugie jego historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) musi być bez zarzutu. Po trzecie musi dysponować odpowiednim wkładem własnym - większość banków wymaga zazwyczaj wkładu wynoszącego kilkanaście lub kilkadziesiąt procent wartości projektu. Kwota ta zależy od szacunkowego ryzyka, które ewentualnie poniesie bank w przypadku, gdy inwestycja się nie powiedzie. Po czwarte przedsiębiorca musi przygotować dobry biznesplan, który wskaże słuszność i finansową efektywność projektu inwestycyjnego. W ten sposób łatwiej przekona bank do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Na co można przeznaczyć kredyt inwestycyjny?

Cele, które można zrealizować przy pomocy kredytu inwestycyjnego, można podzielić na trzy główne grupy:

  1. Inwestycje materialne (trwałe) - np. zakup nieruchomości, środków transportu, samochodów firmowych, maszyn i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa.
  2. Inwestycje niematerialne i prawne - np. nabycie praw autorskich, znaków towarowych, patentów, know-how, licencji koniecznych do sprawnego funkcjonowania firmy.
  3. Finansowanie - np. zakup długoterminowych papierów wartościowych, nabycie udziałów lub akcji w firmie, wykup własnych obligacji.

W skrócie:

  • Kredyt inwestycyjny jest celowy, tzn. bank udziela go na realizację jasno określonych planów.
  • Przedsiębiorca może starać się o kredyt inwestycyjny jeśli ma odpowiednią zdolność kredytową, dobrą historię kredytową w BIK oraz wkład własny adekwatny do rozmiaru planowanej inwestycji.
  • Warunkiem uzyskania kredytu jest dobrze przygotowany biznesplan.

 

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga często dodatkowych nakładów pieniężnych na finansowanie różnego rodzaju inwestycji mających na celu rozwój firmy. W takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem okazuje się kredyt inwestycyjny - środki finansowe od banku na realizację przedsięwzięć firmy.

Na co można przeznaczyć kredyt inwestycyjny?

Jak sama nazwa wskazuje, tego rodzaju kredyt dla firmy musi być przeznaczony na inwestycję. Jednak jest to dość ogólne pojęcie rozumiane jako zakup nieruchomości bądź maszyn, modernizacja linii produkcyjnych, remont obiektów, zakup komputerów czy też samochodów, ale nie tylko. Środki pozyskane w ten sposób można również przeznaczyć na zakup oprogramowania, licencji, udziałów w przedsiębiorstwie czy też papierów wartościowych, a nawet na spłatę innych zobowiązań finansowych.

Wysokość kredytu inwestycyjnego

Wysokość udzielonego kredytu dla firm zawsze uzależniona jest od wielu czynników rozpatrywanych indywidualnie. Pod uwagę brane są zarówno potrzeby przedsiębiorstwa, jak i jego możliwości finansowe. Bank ponadto może zaproponować jednorazowe wypłacenie całej wnioskowanej kwoty, jak i jej wypłatę w transzach. To drugie rozwiązanie sprawdza się szczególnie w przypadku przedsięwzięć realizowanych etapowo (jak na przykład budowa czy też modernizacja hali produkcyjnej).

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?

Procedura w tym przypadku nie jest zbyt skomplikowana. By zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez bank, należy dokładnie opracować biznesplan dotyczący danej inwestycji. Konieczne będzie też przygotowanie dokumentów przedstawiających sytuację finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa. W większości przypadków niezbędne będzie również zgromadzenie środków na wkład własny.

Podejmując decyzję o przyznaniu kredytu dla firmy, bank analizuje planowaną inwestycję pod kątem szans powodzenia oraz możliwości przyniesienia zysków. Pod uwagę brana jest też ogólna sytuacja przedsiębiorstwa. Dlatego warto dołączyć do wniosku dokładne analizy finansowe oraz prognozy, by przekonać bank, że jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie w terminie. Bank może odmówić przyznania pożyczki, jeśli uzna, że inwestycja jest niedokładnie zaplanowana, a ryzyko jej niepowodzenia jest zbyt duże.

Dlaczego warto skorzystać z takiej formy finansowania dla firm?

Nie każda firma dysponuje zamrożonymi środkami, które pokryją inwestycję i po które można w każdej chwili sięgnąć. Brak wolnych środków finansowych często oznacza rezygnację z wielu przedsięwzięć, które mogłyby wpłynąć na rozwój firmy, a tym samym zwiększyć jej dochody. Skorzystanie ze wsparcia ze strony banku pozwala realizować kolejne inwestycje, które w dobie rosnącej konkurencji są niezbędne. Firmy muszą inwestować w rozwój, w nowe produkty, nowe technologie, nowe oddziały, lepsze maszyny, itp. Inwestowanie w rozwój pozwala utrzymać pozycję na rynku, zwiększyć rentowność prowadzonego biznesu.

Raty kredytu firmowego bank dopasowuje do możliwości kredytobiorcy, dlatego nie należy się obawiać zaburzenia płynności finansowej firmy spowodowanej podjętym przedsięwzięciem. Dzięki temu nawet wyjątkowo duże i kosztowne inwestycje nie wpłyną na znaczące pogorszenie sytuacji finansowej oraz wypłacalności firmy. Kredyt inwestycyjny zazwyczaj udzielany jest na dłuższy okres (tj. ponad rok). Należy jednak pamiętać, że nie jest on udzielany na okres dłuższy niż okres amortyzacji środków trwałych stanowiących przedmiot inwestycji (np. zakupione pojazdy, maszyny czy też nieruchomości).