+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Kredyt obrotowy a inwestycyjny

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację celów związanych z prowadzoną działalnością. Banki wychodzą naprzeciw potrzebom zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw i oferują coraz więcej produktów kredytowych dedykowanych firmom działającym w różnych sektorach. Najpopularniejszymi rozwiązaniami są kredyty obrotowe oraz inwestycyjne stanowiące zastrzyk finansowy od banku. Czym się różnią i na jaki cel mogą zostać przeznaczone?

Wymienione rodzaje dofinansowania dla firm różnią się przede wszystkim celem przeznaczenia środków. Oznacza to, że przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o pożyczkę, należy ustalić, na co konkretnie będzie ona przeznaczona.

Kredyt obrotowy

Przeznaczony jest na finansowanie potrzeb firmy związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem (m.in. zakup materiałów i towarów potrzebnych do prowadzenia działalności, regulowanie bieżących płatności - wypłat dla pracowników, należności dla dostawców). Skorzystanie z tej formy wsparcia przedsiębiorstwa zapewnia utrzymanie płynności finansowej nawet w gorszym dla firmy okresie (ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw działających w branżach cieszących się popularnością w określonych sezonach - dzięki pożyczce unikną one zatorów płatniczych poza sezonem,
a często uchronią nawet przed bankructwem).

Ten kredyt dla firm wyróżnia krótki okres kredytowania, tj. 1-2 lata. Wysokość pożyczki, jak i okres spłaty ustalane są zawsze indywidualnie - banki stawiają pod tym względem na wyjątkową elastyczność, by dopasować ofertę nie tylko do potrzeb, ale przede wszystkim do możliwości klienta.

Zaletą tej formy dofinansowania dla firm jest ograniczenie formalności do minimum. Nie ma tutaj potrzeby przedstawiania biznesplanu i szczegółowych opisów inwestycji, a decyzję o przyznaniu lub odmowie pożyczki bank może podjąć nawet w ciągu 1 dnia od złożenia poprawnego wniosku. Oczywiście, formalności związane z uzyskaniem kredytu obrotowego mogą różnić się w zależności od banku.

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem prowadzonej działalności. Może to być rozbudowa hali produkcyjnej, budowa nowego magazynu, zakup maszyn i urządzeń, a także zakup patentów i licencji. W tym przypadku cel musi być jasno określony, a cały plan inwestycji należy dołączyć do wniosku o pożyczkę. Konieczne jest przygotowanie dokładnego biznesplanu oraz prognoz finansowych. Decydujące znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku przez bank ma w tym przypadku ocena celu finansowania poprzedzona szczegółową analizą ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia. W większości przypadków banki wymagają również wkładu własnego.

W odróżnieniu od kredytu obrotowego, kredyt inwestycyjny przyznawany jest na dłuższy okres, tj. okres spłaty może wynosić nawet kilkanaście lat. Jest to szczególnie dogodne rozwiązanie dla kosztownych i długoterminowych inwestycji. Dzięki temu firmy mogą podjąć się poważnych przedsięwzięć bez jednoczesnego narażania się na utratę płynności finansowej.