+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Leasing zwrotny - czym jest? Jakie są jego wady i zalety?

Przedsiębiorca mający chwilowe problemy finansowe albo potrzebujący gotówki na rozwój działalności zazwyczaj stara się o udzielenie kredytu albo pożyczki. Czasami jednak lepszym rozwiązaniem dla firmy może być leasing zwrotny. Czym jest taki leasing i kiedy warto go rozważyć?

Zasady działania leasingu zwrotnego są proste. Leasingodawca wykupuje określony środek trwały od leasingobiorcy (np. samochód, maszyny, nieruchomość), a następnie oddaje mu go do użytku na podstawie umowy leasingu. Firma leasingowa staje się więc właścicielem określonego przedmiotu, ale faktycznym jego użytkownikiem wciąż jest poprzedni właściciel. Sprzedaż majątku firmie leasingowej jest przychodem firmy, dlatego od transakcji należy odprowadzić podatek dochodowy i VAT.

 

Rodzaje leasingu zwrotnego

Leasing zwrotny może występować w dwóch formach:

  • jako leasing operacyjny (in. usługowy)

albo

  • jako leasing finansowy (in. kapitałowy, inwestycyjny).

 

O leasingu operacyjnym mówimy wtedy, gdy przedmiot umowy zostaje zaliczony jako aktywa leasingodawcy i to on dokonuje odpowiednich odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu finansowego środek trwały jest zaliczany do aktywów leasingobiorcy, zatem to on może odpisać koszty amortyzacyjne.

 

Jakie są zalety leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny:

  • daje szansę na przywrócenie płynności finansowej w kryzysowych sytuacjach - jest alternatywą dla kredytów i pożyczek,
  • zapewnia ciągłość pracy przedsiębiorstwa, niwelując straty wynikające z przestoju w działalności - mimo zmiany właściciela przedmiot umowy wciąż jest użytkowany przez dotychczasową firmę i pozostaje na jej terenie,
  • umożliwia realizację planowanych inwestycji,
  • daje dużą swobodę w zakresie przedmiotu leasingowego środka trwałego - może nim być praktycznie wszystko,
  • jest łatwo dostępny - firmy zazwyczaj są w posiadaniu wielu środków trwałych o różnej wartości.

Co więcej przedmiot umowy sprzedawany jest z uwzględnieniem jego ceny rynkowej, a nie księgowej, zatem uzyskane pieniądze mogą być wyższe, niż wynikałoby to z prowadzonej ewidencji. Po wygaśnięciu umowy leasingowej przedsiębiorca może też na powrót wykupić użytkowany towar (jeśli taki zapis znajdzie się w umowie).

 

Wady leasingu zwrotnego

Jak każdy rodzaj finansowania leasing zwrotny ma też swoje wady. Główną z nich jest wycena środka trwałego. Jak wspomniano wyżej, przedmiot umowy sprzedawany jest po cenie rynkowej, a nie tej wynikającej z ewidencji księgowej.  W przypadku gdy cena rynkowa danego przedmiotu jest wyższa, niż ta zaksięgowana, przedsiębiorstwo zyskuje dodatkowy kapitał. Jeśli jednak cena rynkowa jest niższa od zaksięgowanej w ewidencji, firma ponosi stratę. Minusem leasingu zwrotnego mogą być też odsetki (niekiedy bardzo wysokie), które leasingodawcy naliczają kontrahentom za przejęcie ryzyka utraty wartości danego towaru.

 

Leasing zwrotny - dla kogo?

Leasing zwrotny dobrze sprawdzi się zwłaszcza u tych firm, które mają wysoką wartość środków trwałych, ale brak im kapitału na zażegnanie chwilowego kryzysu albo na realizację zamierzonych planów inwestycyjnych. Każdą sytuację warto jednak rozważać indywidualnie - niekiedy przedsiębiorstwu więcej korzyści przyniesie kredyt albo pożyczka.