+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Linia kredytowa ratunkiem dla mikroprzedsiębiorców

Prowadzenie działalności zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Często pojawiają się sytuacje wymagające pozyskania dodatkowych środków finansowych. Wówczas z pomocą przychodzą banki, oferujące szeroki wybór produktów kredytowych zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Jednym z takich rozwiązań jest linia kredytowa określana również jako kredyt odnawialny

Mikroprzedsiębiorcy mogą mieć trudności z uzyskaniem pożyczki ze względu na niską zdolność kredytową spowodowaną brakiem zabezpieczenia, brakiem kapitału obrotowego czy też niedostateczną historią kredytową. Jednak i dla nich banki przygotowały elastyczną ofertę w postaci linii kredytowej.

Co to jest linia kredytowa?

To prosty sposób na utrzymanie płynności finansowej. Ten rodzaj dofinansowania polega na udostępnieniu przez bank możliwości wielokrotnego zadłużania się klienta w wysokości limitu określonego w umowie. Dodatkowe środki są dostępne bezpośrednio z rachunku bankowego i mogą być przeznaczone na dowolny cel. Co więcej, środki te mogą być wykorzystane wielokrotnie w trakcie całego okresu trwania umowy.

Jak wygląda spłata linii kredytowej?

Środki od banku są dostępne na rachunku bankowym. Oznacza to, że na koncie przedsiębiorcy znajdują się zarówno jego przychody, jak i środki dodatkowe - a to z kolei oznacza możliwość wydania większej kwoty niż faktyczne wpływy na konto. Co więcej, każdy wpływ na konto automatycznie zmniejsza kwotę zadłużenia. Dzięki temu po spłacie zobowiązań można ponownie zadłużyć się w ramach przyznanego limitu - nawet wiele razy (w zależności od okresu obowiązywania umowy). W czasie trwania umowy można dokonywać zarówno wymaganych spłat kwot minimalnych, jak i całości wykorzystanego limitu.

Koszty

Linia kredytowa wiąże się zazwyczaj z korzystnym systemem oprocentowania, dzięki czemu jest atrakcyjna szczególnie z punktu widzenia mikroprzedsiębiorców. Czasami spłata odsetek wymagana jest dopiero po skorzystaniu z przyznanego limitu. Co więcej, odsetki nie są liczone od całości przyznanego limitu, a jedynie od wykorzystanej kwoty. Oczywiście, w niektórych bankach należy się liczyć z prowizją za tzw. gotowość do udzielenia pożyczki, czyli dodatkową opłatą nawet wtedy, gdy nie wykorzystaliśmy przyznanego limitu.

Przy wyborze odpowiedniej oferty banku i przestrzeganiu warunków można nawet całkowicie uniknąć jakichkolwiek kosztów związanych z korzystaniem z dofinansowania dla firm. Wiele banków umożliwia bowiem bezpłatny dostęp do dodatkowych środków - w tym celu wystarczy przestrzegać terminów wymaganych spłat minimalnych.

Co w przypadku nieregularnych spłat?

Należy pamiętać, że w przypadku każdej pożyczki trzeba bezwzględnie przestrzegać terminów spłat. Jeżeli wykorzystany limit nie będzie na bieżąco spłacany chociażby w wysokości określonej w umowie spłaty minimalnej, wówczas bank będzie naliczać wysokie odsetki. Należy też na bieżąco kontrolować stan rachunku, ponieważ długotrwałe utrzymywanie sporego salda będzie się wiązać z naliczaniem większych odsetek.