+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Na czym polega poręczenie I gwarancja z BGK?

Przedsiębiorstwa mające trudności z uzyskaniem kredytu bankowego mają wiele innych możliwości do wykorzystania. Jeśli jednak zależy nam na uzyskaniu pożyczki od banku, a nie posiadamy wymaganego kapitału na wkład własny bądź zabezpieczenia lub też firma zbyt krótko funkcjonuje na rynku, wówczas z pomocą przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

BGK może pomóc młodym przedsiębiorstwom w zwiększeniu wiarygodności przed bankiem, do którego został skierowany wniosek o udzielenie kredytu. Pomoc ta przyjmuje formę poręczenia oraz gwarancji spłaty.

Co daje poręczenie i gwarancja z BGK?

To szansa dla kredytobiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem pożyczki. Dzięki poręczeniu/gwarancji mogą oni odzyskać szansę na uzyskanie kredytu - nawet jeśli wcześniej spotkali się z odmową jego udzielenia. Jest to bowiem forma zabezpieczenia spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Na uzyskanie poręczenia/gwarancji mogą liczyć przede wszystkim przedsiębiorstwa, które ubiegają się o pożyczkę na realizację takich celów jak realizacja przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz projektów infrastrukturalnych i związanych z rozwojem małych przedsiębiorstw.

Jak uzyskać poręczenie i gwarancję z BGK?

Procedura nie jest skomplikowana. Należy złożyć odpowiedni wniosek w banku, w którym ubiegamy się o przyznanie kredytu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, czy dany bank współpracuje z BGK w ramach rządowego programu poręczeń i gwarancji z BGK.

Wniosek taki obejmuje:

 • dokładne dane wnioskodawcy,
 • informacje na temat udziałowców wnioskodawcy,
 • przedmiot poręczenia/gwarancji (wysokość kredytu, nazwa banku udzielającego kredyt, a także okres kredytowania oraz
  cel, na jaki mają być przeznaczone pozyskane środki finansowe),
 • program operacyjny i priorytet, w ramach którego realizowane będzie przedsięwzięcie,
 • miejsce na informacje do uzupełnienia przez bank, do którego skierowany został wniosek.

Do wniosku dołączyć należy również dokumenty takie jak na przykład zaświadczenie z ZUS oraz US o niezaleganiu z opłacaniem składek i podatków, dokumenty statutowe, opis planowanej inwestycji wraz z analizą opłacalności, dokumenty finansowe przedsiębiorstwa firmy wraz z prognozą na okres kredytowania.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

BGK pobiera opłatę za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji. Należy liczyć się z jednorazową opłatą w wysokości 1 tys. złotych. Do tego należy też doliczyć coroczną opłatę prowizyjną uiszczaną z góry - naliczaną według ustalonej stawki za okres roczny.

Co jeszcze warto wiedzieć o poręczeniu i gwarancji z BGK?

 • nie mogą być nimi objęte kredyty bezpośrednio z BGK, a jedynie z banków współpracujących z BGK w ramach projektu
  rządowego,
 • promesa udzielenia poręczenia/spłaty wydawana jest na okres do 3 miesięcy,
 • poręczenia/gwarancje są udzielane maksymalnie do 80% kwoty zobowiązania,
 • stawka za okres roczny poręczenia/gwarancji wynosi 3,8% dla mikroprzedsiębiorców, natomiast dla większych przedsiębiorstw wynosi 0,95-3,80% dla poręczeń oraz 1,15-4% dla gwarancji.