+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Najpopularniejsze najpopularniejsze formy dofinansowania dla firm

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na różne formy wsparcia dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych. Zakładając działalność gospodarczą, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami i uwzględnić je w budżecie. Często jednak zdarza się, że przedsiębiorcom brakuje środków na rozwój firmy, a czasem nawet na uregulowanie bieżących należności. By zachować płynność finansową, sięgają po pomoc z zewnątrz - nie tylko od banku, ale i innych instytucji.

Kredyt bankowy

Ile banków, tyle różnych produktów kredytowych dla firm. Wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, banki oferują coraz szerszy wybór elastycznych form finansowania działalności. Są to kredyty obrotowe, inwestycyjne, linie kredytowe w rachunku bieżącym firmy i nie tylko. Możliwość skorzystania z tych form zależy przede wszystkim od oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez banki jest również staż firmy - przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 12 miesięcy mają większe szanse na pozytywną decyzję banku. Młode przedsiębiorstwa wiążą się bowiem z ryzykiem, że nie utrzymają się na rynku, a tym samym nie będą w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań.

Pożyczka pozabankowa

Banki oferują atrakcyjne formy finansowania, jednak nie każdy może z nich skorzystać. Ograniczeniem jest na przykład zbyt krótki czas, jaki upłynął od założenia firmy, brak zabezpieczenia czy też nawet niewielkie zaległości w opłacaniu składek ZUS. Alternatywą dla przedsiębiorstw, które z różnych powodów nie mogą bądź nie chcą skorzystać ze środków finansowych od banku, jest pożyczka pozabankowa.

Na rynku istnieje wiele instytucji oferujących kredyty dla firm bez zaświadczeń. W wielu przypadkach mniejsze wymagania mogą jednak iść w parze z wyższą prowizją oraz odsetkami - nie jest to na szczęście regułą, a dla znacznej liczby nowych przedsiębiorstw jest to jedyna szansa na pozyskanie dodatkowych środków na rozruch firmy i jej utrzymanie na rynku w pierwszych miesiącach funkcjonowania.

Leasing

Wsparcie dla firm przybiera różne formy. To nie tylko pożyczka gotówkowa, ale i możliwość korzystania z samochodu, maszyn i innych rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości przez okres ściśle określony w umowie w zamian za ustalone wcześniej raty. W zależności od rodzaju leasingu (finansowy, operacyjny, zwrotny) jego poszczególne koszty przedsiębiorca może ująć jako koszty uzyskania przychodu. Z tej formy finansowania mogą skorzystać zarówno nowe, jak i już funkcjonujące firmy.

Dotacje

Przedsiębiorcy mają również możliwość skorzystania z mniej lub bardziej atrakcyjnych dotacji z Unii Europejskiej, jak i budżetu państwa. Zdarzają się ponadto dotacje od prywatnych inwestorów. Otrzymane w ten sposób środki są bezzwrotne - by jednak móc z nich skorzystać, należy spełnić szereg wymagań dotyczących zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i planowanego rozwoju oraz inwestycji. W zależności od rodzaju dotacji przedsiębiorca może ująć w kosztach podatkowych sfinansowane z pozyskanych środków produkty bądź usługi (nie w każdym przypadku jest to
jednak możliwe).