+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS - kiedy jest potrzebne?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobligowany do systematycznego opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na co dzień nie musi legitymować się potwierdzeniem, że nie zalega z tymi płatnościami. Są jednak sytuacje, w których okazanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek ZUS jest konieczne.

Kto musi opłacać składki, a kto jest zwolniony od tego obowiązku?

Obowiązek regularnego opłacania składek ZUS ma każdy przedsiębiorca z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, bez względu na to czy zatrudnia pracowników, czy nie. Składek nie muszą natomiast odprowadzać osoby prowadzące drobną działalność, tzw. działalność nierejestrowaną, np. sprzedawcy rękodzieła. Warto pamiętać, że od stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody nieprzekraczające rocznie trzydziestokrotności minimalnej pensji, mogą odprowadzać składkę proporcjonalną – uzależnioną od obrotu firmy.

Kiedy przedsiębiorca musi okazać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami składek ZUS jest wymagane w sytuacji, gdy przedsiębiorca stara się o uzyskanie kredytu bankowego albo leasingu, albo gdy chce wystartować w przetargu.

O czym dokładnie informuje takie zaświadczenie?

Zaświadczenie informuje o niezaleganiu z następującymi składkami:

  • ubezpieczeniem społecznym,
  • ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • Funduszu Pracy,
  • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Funduszu Emerytur Pomostowych.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek ZUS można uzyskać:

  • udając się osobiście do oddziału ZUS albo delegując tam swojego pełnomocnika,
  • listownie,
  • drogą elektroniczną - jeśli ma się założone konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek o wydanie zaświadczenia podpisuje się Profilem Zaufanym (bezpłatnym) albo podpisem kwalifikowanym (płatnym).

Zaświadczenie można uzyskać w każdej chwili, a za jego wydanie przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów. Urząd wydaje je maksymalnie w ciągu 7 dni.

Jak wygląda procedura udostępniania takiego zaświadczenia?

Na wniosek przedsiębiorcy urzędnik z ZUS wydaje stosowne zaświadczenie, sprawdzając uprzednio, czy wszystkie rozliczenia i składki na dzień wystawiania zaświadczenia są przez przedsiębiorcę uregulowane. Jeśli stwierdzi jakieś nieprawidłowości czy zwłokę w płatnościach nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu. Od decyzji odmownej przedsiębiorca może odwołać się do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Aby wygenerować zaświadczenie, firma musi być zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Płatników Składek.